Latest Posts

Cages d’escaliers

Een typische toepassing van Rodeca is het bekleden van trappenhuizen. Ook in deze situatie biedt de eenduidige
detaillering gekoppeld aan het lichte gewicht grote voordelen. Rodeca panelen worden geproduceerd tot een
lengte van meer dan 20.000mm. De grote keuzevrijheid in kleuren biedt ontwerpers de mogelijkheid
functionaliteit te koppelen aan een esthetische waarde en net even een ander accent te geven aan een gebouw.

Façade climat séparé avec profil de renfort

Middels het toepassen van ankerprofielen is het mogelijk de hoeveelheid horizontale gordingen te reduceren. De Rodeca panelen kunnen daardoor ook verdiepingshoog worden toegepast. Met het vergroten van de afstand naar de achterliggende constructie, vervaagt het beeld hiervan en wordt het verticale karakter van de Rodeca systemen sterker geaccentueerd.

40 mm

Façades

Rodeca lichtbouwelementen worden veelvuldig ingezet voor het bekleden van gevels. Zeer belangrijk is het ontwikkelen van correcte details. Vanuit bouwfysisch oogpunt, maar ook esthetisch verdient het aanbeveling veel aandachtaan deze toepassing te besteden. Kenmerkend is het samenspel tussen de kleur van de achterconstructie, kleur van de Rodeca panelen, transparantie, afstand tussen de elementen en methodiek van de verankeringen. Dit biedt veel mogelijkheden.