daglichtrenovatie

Rénovation patrimoine industrielle

Schitterende gebouwen zijn het vaak, de traditionele fabriekshallen. Niet alleen vooroorlogs maar ook de hallen
uit de wederopbouwjaren worden steeds vaker opgewaardeerd. Vaak krijgen deze een nieuwe functie als hip
kantoor of een ‘nog hipper’ restaurant. Maar nog vaker behouden deze hallen zijn oorspronkelijke functionaliteit als
fabriekshal, opslagloods etc. Kan prima. Sterker nog is vaak veel prettiger werken dan in een modern bedrijfspand.
De Rodeca systemen blijken prima inpasbaar te zijn in deze situaties.

Rénovation lanterneaux

Een van de meest gebruikte toepassingen van Rodeca systemen is het renoveren van glaskappen. Ten opzichte
van een glaskap hebben de Rodeca systemen vele voordelen. Denk hierbij aan de onderhoudskosten, isolatiewaardes,
nagenoeg ontbreken van luchtlekken, waterdichtheid en het gewicht van de constructie. Het traditionele karakter van glasroedes kan middels het toepassen van ankerprofielen goed benaderd worden.

MENU