Laatste Berichten

Industriële deuren

Licht van gewicht en lichtdoorlatend, dit zijn unieke aspecten van Rodeca systemen die vaak voordelen bieden in
combinatie met lichte achterconstructies. Als een element dan moet bewegen hetgeen in het geval van deuren onvermijdelijk is, biedt met name het gewicht van de Rodeca elementen evidente voordelen. Ook de uitgekiende detaillering van het Rodeca concept speelt hierin een rol.

Kleur en Effecten

Decocolor, Fullcolor, Bicolor of Duocolor, het is allemaal mogelijk. Bij Rodeca kunnen architecten kleuren
tot in het oneindige ontwikkelen of modificeren. Bij gevelbekledingen is het mogelijk een binnenschaal lichtdichter
te maken opdat doorzicht naar de achterconstructie wordt gereduceerd. Bij het toepassen van LED-licht achter
de panelen kan een opaallaag aan de binnenzijde voor een betere lichtspreiding zorgen en toch aan de buitenzijde een sprekende kleur hebben.

Klimaatscheidende gevel met ankerprofiel

Middels het toepassen van ankerprofielen is het mogelijk de hoeveelheid horizontale gordingen te reduceren. De Rodeca panelen kunnen daardoor ook verdiepingshoog worden toegepast. Met het vergroten van de afstand naar de achterliggende constructie, vervaagt het beeld hiervan en wordt het verticale karakter van de Rodeca systemen sterker geaccentueerd.

40 mm